Szczawnica.xyz Wszystko o Szczawnicy w jednym miejscu

otwarcie Szczawnica 0

Szczawnica w sobotę stolicą Małopolski

Już 23 kwietnia na górnej płycie parkingu w Pieninach w Niżnej Szczawnicy odbędzie się oficjalne rozpoczęcie sezonu turystycznego. Wśród atrakcji m.in.: bicie rekordu w najdłuższej szarlotce, targi produktów i wyrobów lokalnych, oraz gwiazda wydarzenia zespół “Lombard”.  

promenada w Szczawnicy 0

Szczawnica promenada nad Grajcarkiem

Szczawnica promenada nad Grajcarkiem wyłożona jest ozdobną kostką brukową i podświetlana mnogością białych i kolorowych lampek, dzięki którym wieczorem wygląda bajkowo. Atrakcją są zatoczki z licznymi klombami i ławkami, na których można odpocząć. Zaletą promenady, poza wspomnianymi już wspaniałymi widokami, jest panująca tu cisza i spokój, bowiem usytuowana jest z dala od głównej szosy. O każdej porze roku wygląda inaczej....

Szczawnica historia parafii 0

Szczawnica historia parafii

Człowiek pojawił się w Pieninach, w których leży Szczawnica już w okresie przedhistorycznym. Jednak dopiero w okresie średniowiecza osadnictwo w okolicach Szczawnicy (stało się) już nie tylko epizodem, ale zaplanowanym zagospodarowaniem, miało to miejsce w XIIIw. Można wskazać daty pobytu św. Kingi w Pieninach. Wskazuje się równocześnie na znaczną rolę, jaką w osadnictwie Pienin miał klasztor klarysek. Za akcją osadniczą...

Dolina Grajcarka 0

Dolina Grajcarka

Dolina Grajcarka na pograniczu Pienin i Beskidu Sądeckiego, licząca ok. 16 km długości, o powierzchni 85,5 km2 leży w całości w granicach miasta i gminy Szczawnica, które zajmuje powierzchnię 87, 89 km2 (część obszaru miasta znajduje się poza właściwą doliną). Stanowi ona granicę geograficzną pomiędzy Pieninami (od południa – pasmo Małych Pienin), a Beskidem Sądeckim (od północy – pasmo Radziejowej);...

Józef Szalay 0

Józef Szalay

Po zachodniej stronie starego cmentarza w centrum Szczawnicy stoi neogotycka kaplica z 1850 r. (a jak piszą inni z 1870 r.), budowla najokazalsza i najlepiej zachowana (chociaż nieco zaniedbana). Tu został pochowany niegdysiejszy właściciel i twórca świetności Szczawnicy jako uzdrowiska – Józef Stefan Szalay. Z żalem trzeba stwierdzić że niewielu kuracjuszy, wczasowiczów i turystów wie, że to właśnie jemu zawdzięczają...

Adam Stadnicki – właściciel Szczawnicy 0

Adam Stadnicki – właściciel Szczawnicy

W latach 1909 – 48 Adam Stadnicki był właścicielem i organizatorem szczawnickiego kurortu. Szczawnicki okres Stadnickiego był to czas nad wyraz trudny, przedzielony dwiema wojnami, z budzącym się dopiero do życia po 123 latach niewoli zaniedbanym Krajem. Do właściwego zagospodarowania był jedynie dwudziestoletni okres międzywojnia, który w pełni został przez gospodarza wykorzystany. W 1909 roku kłopoty finansowe i organizacyjne trudności...

Józef Szalay – architekt Szczawnicy 0

Józef Szalay – architekt Szczawnicy

Według koncepcji Józefa Szalaya powstało w 2 połowie XIXw. wiele willi i zabudowań zdrojowych, do dziś nadający uzdrowisku jego oryginalny szwajcarsko – alpejski charakter. Tuż po przybyciu Szalaya do Szczawnicy (1839r.) zostały ujęte i otrzymały ciekawą oprawę architektoniczną źródła mineralne. Zaczęto również stawiać pierwsze zdrojowiskowe budynki. Dom na Zdrojami:– początkowo źródło Józefiny (najstarszy zdrój szczawnicki) ujęte było jedynie w drewnianą...

Górale szczawniccy 0

Górale szczawniccy

Góral szczawnicki ubiera się w czarny kapelusz ozdobiony muszelkami., koszulę płócienną bez kołnierza a jedynie z niewielką stójką, kamizelkę, portki rozszerzone u dołu, wyszywane wokół przypora oraz rozcięć nogawki. Nogi ma „obute w kierpce, w pasie przepasuje się szerokim, z przodu zapinanym pasem. Odświętnie na przeguby dłoni ubiera plecione lub haftowane na suknie zapiąstki. Dla szczawnickiego górala charakterystyczna jest niebieska,...

Pieniński Park Narodowy 0

Pieniński Park Narodowy

W maju 1932 r. powstał Pieniński Park Narodowy. Myśl utworzenia w Pieninach Parku Narodowego wyszła już w 1921 roku od prof. W. Szefera. Jednak dopiero zabiegi działaczy Państwowej Komisji Ochrony Przyrody pod jego kierownictwem oraz Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego doprowadziły do powstania Pienińskiego Parku Narodowego. Jest on jednym z    najbogatszych, poprzez nagromadzenie na niewielkim obszarze (1705 ha), wielu osobliwości krajobrazowych i...

Kościół Parafialny pw. św. Wojciecha w Szczawnicy 0

Kościół Parafialny pw. św. Wojciecha w Szczawnicy

Kościół ten jest trzecią szczawnicką świątynią przewidzianą jeszcze w latach 70-tych XIX stulecia przez twórcę uzdrowiska Józefa Szalaya, który rozpoczął w tym celu nawet wykup gruntów. Wzniesiony został jednakże dopiero na przełomie lat dziewięćdziesiątych XIX w. za czasów Akademii Umiejętności, wg projektu Stanisława Eliasza-Radzikowskiego (brata słynnego miłośnika i znawcy Tatr, Walerego) przy współudziale miejscowych budowniczych, m. in. Łukasza Malinowskiego. W...